Gülbahçe İlim Kültür ve Eğitime Yardım Derneği

Vizyonumuz, ilmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak bir nesil yetiştirmek.